1. Trang chủ
  2. Hoạt động đánh giá chất lượng
  3. Văn bản quy định về Trung tâm
  4. V/v cấp thẻ kiểm định viên chất lượng GDNN không qua đánh giá

V/v cấp thẻ kiểm định viên chất lượng GDNN không qua đánh giá

Số/ký hiệu văn bản 495/TB-TCGDNN
Ngày ban hành 02/04/2019
Trích yếu: V/v cấp thẻ kiểm định viên chất lượng GDNN không qua đánh giá
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Tải về

Click vào đây để xem: V/v cấp thẻ kiểm định viên chất lượng GDNN không qua đánh giá