1. Trang chủ
  2. Kiểm định chất lượng
  3. Phân tầng xếp hạng
  4. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đã được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, từ ngày 16 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2018, Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã đồng thời tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Hà Nội, Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của 3 lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ, nhà giáo các trường để triển khai thực hiện việc xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng nhằm đổi mới quản trị nhà trường.

Tham gia tổ chức và giảng dạy tại các lớp tập huấn có đại diện Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia về bảo đảm chất lượng và một số giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng. Tham dự 3 lớp tập huấn có 119 học viên là cán bộ quản lý, giảng viên đến từ 24 trường trung cấp, trường cao đẳng.

 Phạm Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại lớp tập huấn ở Hà Nội

Lớp tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh

Lớp tập huấn tại thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An

Nội dung khóa tập huấn đã cung cấp cho các học viên cái nhìn tổng quan về quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp, về cách thức xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phương pháp tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, các học viên được thực hành về xây dựng, vận hành và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sự tham gia tích cực của các học viên, đặc biệt là sự tham gia của một số Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường, thể hiện nhận thức của các trường rất coi trọng phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường. Các giảng viên rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng và tổ chức thực hành ngay trên lớp các bài tập gắn với nội dung triển khai xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của khóa tập huấn.

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, các học viên đã được Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Cấp Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn./.

Phòng Bảo đảm chất lượng