Chào mừng bạn đã đến với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục CEA.vn

Tin tức

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

17/09/2018 Xem thêm ❯

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

17/09/2018 Xem thêm ❯

Xây dựng Khung đảm bảo chất lượng dạy nghề ASEAN

17/09/2018 Xem thêm ❯

Đổi mới công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực

17/09/2018 Xem thêm ❯

Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề phối hợp với Cục nhà trường tổ chức lớp đào tạo kiểm định viên chất lượng cơ sở dạy nghề

17/09/2018 Xem thêm ❯

Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng một trong những giải pháp đổi mới quản trị nhà trường

17/09/2018 Xem thêm ❯

Bế giảng khoá đào tạo kiểm định viên chất lượng cơ sở dạy nghề cho các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong quân đội

17/09/2018 Xem thêm ❯

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

06/06/2019 Xem thêm ❯

Đối tác